Od sna do sudbine

Připadají vám vaše sny nedosažitelné?

Máte-li sen, pak máte i osud.

Kategórií:

Ve své nové inspirující knize Od snu k naplnění svého osudu vás Robert Morris vybídne, abyste se sami sebe zeptali: „Jak se dostanu od snu k naplnění osudu? Co mám během této cesty očekávat?“

Každému z nás dal Bůh sen. A už jen při samotné zmínce o něm se nám divoce rozbuší srdce. Bohužel většina lidí nikdy neuvidí, jak se jejich sen naplní, a tak nikdy nenaplní osud, který pro ně Bůh připravil. Robert Morris čtenáře seznamuje s tím, jak mohou ze svého snu učinit realitu, po které touží. Pastor Robert využívá příkladu Josefa ze Starého zákona a ukazuje, jak dal Bůh Josefovi sen a pak jej během asi třinácti let prováděl deseti různými zkouškami, kterými budoval jeho charakter. Tyto zkoušky prověřovaly Josefovy silné a slabé stránky – od pýchy k čistotě – a jsou to tytéž zkoušky, kterými musíme projít my všichni, než nám Bůh dovolí uvidět naplnění našeho snu.

Zjistěte, o jaké zkoušky jde, a jestli v nich selháváte nebo jestli jste úspěšní. Připravte se začít naplňovat svůj osud, který pro vás Bůh připravil.