Požehnany život

ODEMYKÁNÍ ODMĚN ŠTĚDRÉHO ŽIVOTA

Kategórií:

Až příliš často může chamtivost a materialismus udusit ducha skutečné štědrosti, jenž se nachází jedině v Kristu. Ve své knize Robert Morris, hlavní pastor sboru Gateway, zkoumá opravdový význam požehnaného života. Nepřítel nechce, abyste objevili Boží principy týkající se správcovství financí, dávání a požehnání. Proč? Protože jakmile to učiníte, změní to každou oblast vašeho života manželstvím počínaje a zdravím či financemi konče. Také to mocně ovlivní Boží království. Co kdyby bylo možné, aby se postavila každá církevní budova? Co kdyby bylo možné vyslat jakéhokoli misionáře a plně jej zaopatřit? Co kdyby bylo možné, aby evangelium prostoupilo každou kulturou na této planetě? Humorně, vášnivě a jasně přináší tuto pravdu Robert Morris na stránkách knihy Požehnaný život.