Staňte sa partnerom medzinárodnej kresťanskej misie Syloam

Syloam je organizácia, ktorá sa snaží Ježišovou láskou dotknúť ľudí na Balkáne
a vo východnej Európe.

Poskytuje im zadarmo knihy, video a audio lekcie, a rôzne technické nástroje a znalosti.

Okrem služby ľuďom, ktorí ešte neodovzdali svoj život Kristovi, máme možnosť slúžiť
aj v cirkevných zboroch. Pripravujeme budúcich služobníkov, školíme existujúcich služobníkov a kážeme Kristovo učenie.

Na to, aby sme mohli ďalej fungovať, potrebujeme finančných partnerov.  Staňte sa osobou, ktorá nás mesačne podporuje určitou sumou, aby sme mali možnosť aj naďalej pokračovať v službe.

Ak sa chcete stať partnerom misie Syloam, prosíme, kontaktujte nás.

Pre platbu v eurách z územia celéj EU môžete naskenovať QR code. Pri platbe prosíme, uveďte, že sa jedná o príspevok alebo o dar. Ďakujeme

CZ96 3030 0000 0020 9477 6027
AIRACZPP

Pro platbu v českých korunách můžete naskenovat QR kód. Při platbě prosíme uveďte, že se jedná o příspěvek nebo dar. Děkujeme

2094776019/3030
CZ21 3030 0000 0020477 6019
AIRACZPP