Naša misia:

Šírenie evanjelia Ježiša Krista medzi všetky národy Balkánu

NAŠE CIELE

 1. Prostredníctvom rôznych typov evanjelizácií predstaviť ľuďom na Balkáne Ježišovu lásku.

 2. Pomáhať pri zakladaní nových miestnych cirkevných spoločenstiev.
 3. Povzbudzovať Boží ľud a jeho vodcov:
      – Príkladom
      – Vyučovaním
      – Mentorovaním

 4. Organizovať konferencie, semináre a prednášky pre duchovných pracovníkov.
 5. Rozvíjať kresťanskú publikačnú činnosť.
 6. Rozvíjať poradenskú a vzdelávaciu činnosť zriaďovaním miestnych biblických škôl.
 7. Slúžiť modlitbou za uzdravenie a vyslobodenie.
 8. Osloviť ľudí na celom svete pomocou mediálnej služby.
 9. Školenie služobníkov v práci s mediálnou technikou v rámci cirkevných spoločenstiev.

Misia

Syloam = Bohom povolaný. Nový zákon spomína rybník Siloam (Ján 9:7), kam Ježiš poslal slepého muža umyť si oči, aby videl. Veríme, že Boh má s nami rovnaký zámer, aby prostredníctvom našej služby otvoril oči neveriacim, ktorí sú slepí voči duchovným pravdám

Vydavateľstvo

Poslanie vydavateľstva Syloam od Boha – vydávať dobrú duchovnú literatúru, ktorá pomôže cirkevným predstaviteľom, duchovným pracovníkom a členom rôznych cirkví byť ešte horlivejšími a lepšími pracovníkmi v Božom kráľovstve, aby ich zbory rástli a napredovali na slávu Božiu.

 

Médiá

Na šírenie evanjelia využívame multimediálne prostriedky, internet, audio, video a TV ako pracovné prostriedky.
Cieľ: založenie kresťanskej televíznej a rozhlasovej stanice s celodenným programom pre Balkán.
Nahrávame: bohoslužby, koncerty, semináre, prednášky, robíme aj synchronizáciu videomateriálu, ako aj prípravu materiálu pre vysielanie na rôznych TV staniciach.

Zakladateľ a prezident misie Syloam

Miroslav Fic

Narodil sa 6. septembra 1975 v Humennom na Slovensku. Vyrastal v rodine, kde bol vychovávaný ku komunikácii s Bohom. Od 7 rokov začal pravidelne navštevovať cirkev. Ježiša ako svojho Spasiteľa prijal na jar v roku 1989, keď mal 14 rokov, na mládežníckom tábore, kde zažil Boží dotyk a radikálnu zmenu. V lete toho istého roku bol pokrstený ponorením do vody.

Odvtedy začal hlásať evanjelium na uliciach, v školách… V roku 1993 spolu s priateľmi založil miestny zbor, kde sa aktívne zapájal do vedenia. Po skončení strednej školy odišiel do Čiech na biblickú školu. Počas štúdia sa venoval misijnej činnosti. Po skončení školy vytvoril misijnú skupinu, ktorá pôsobila v Čechách a na Slovensku.

V lete 1995 odišiel s misijnou skupinou do bývalej Juhoslávie. S Božím vedením tam zostáva, aby pomáhal miestnemu zboru. V roku 1997 sa v Subotici (Srbsko) oženil so Snežanou.

Snežana sa narodila v roku 1971 v Subotici. Aj ona vyrastala v kresťanskej rodine. Aktívne sa zapájala do práce miestnej komunity. Absolvovala aj biblickú školu v Českej republike.

Po svadbe odišli na Slovensko, kde dva roky pomáhali budovať miestne rómske cirkvi. V roku 1999 opustili rómsku službu a vrátili sa do rodného mesta Miroslava, kde slúžili až do svojho odchodu do Srbska v roku 2003 a kde aktívne slúžia až dodnes.

Majú dve deti: Patricka (1999) a Davida (2000).

Miroslav-Fic